Limma gummi – Casco Rubberfix

Att limma gummi är inte alltid så enkelt. Ibland önskar man att kunna laga en bit på gummibåten eller de stövlarna som man älskar. Casco Rubberfix är ett flexibelt lim och fogmassa som limmar och förseglar gummi, neopren, och vissa plaster effektivt. Detta gör limmet effektivt att laga och limma så skador på exempelvis stövlar, regnkläder, skor, tält med mera.

rubberfix

När man limmar gummi är det viktigt att ytorna är rena och fria från smuts och fett. Till Casco Rubberfix medföljer även sandpapper som ska användas för att rugga upp ytorna, detta för att ytterligare skapa ett starkt limförband mot ytan. Materialen som limmas ska även vara helt torra.

Se produkten här: Casco Rubberfix