Sikaflex 591 - Fogmassa för båtar och marina miljöer

Sikaflex 591 – Mångsidig fogmassa

Sikaflex 591 är en mångsidig fogmassa som passar utmärkt för bland annat att användas på båtar då produkten klarar dessa väderförhållanden mycket bra. Tätar och fäster bra på de flesta olika underlag.

Produkten är extra lämplig till elastiska och vibrationsupptagande fogar.

Sikaflex 591 kan även användas som ett komplement till limning och tätning för montering av solpaneler på båtar och husbilar. Förbehandling är dock viktig som säkerställer att fogen håller över tid. Vilken typ av förbehandling du ska använda beror mycket på vilket underlag du har. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare.

Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompabilitet mellan materialen.

Produkten är dock inte lämplig för att användas direkt mot teak och plaster med benägenhet för spänningssprickbildningar exempelvis PMMA, polykarbonat osv.